ลืมรหัสผ่าน

  • ตรวจสอบอีเมล
  • ตั้งรหัสผ่านใหม่
  • เสร็จสิ้น

ใส่อีเมลเดียวกับที่ใช้เมื่อลงทะเบียนผู้ใช้ ระบบจะส่งขั้นตอนการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ให้ทางอีเมล

  1. ใส่อีเมลเดียวกับที่ใช้เมื่อลงทะเบียนผู้ใช้